Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkman, Mustafa
dc.date2019-09
dc.date.accessioned2019-09-23T08:08:01Z
dc.date.available2019-09-23T08:08:01Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.citationAkman, M. (2019). “İbnü’l-Arabî’ye Yönelik Eleştiriler Ve Mahiyeti”. Nida Dergisi, (sayı: Mayıs-Haziran 190): 56-63.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1095
dc.description.abstractMuhyiddin b. Arabî’nin (v.638/1240) düşünceleri ve söylemi, ona yönelik bir muhalefetin doğmasına sebep olmuştur. Ondan sonra, başta onun felsefesinin esasını oluşturan vahdet-i vücûd öğretisi olmak üzere ulûhîyet, nübûvvet, velâyet, hayır, şer, âhiret ahvâli ve din telâkkîsine ilişkin görüşlerinin hemen tamamı tartışılagelmiştir. Fakat ona yöneltilen eleştiriler içerisinde en büyük payın vahdet-i vücûd telâkkîsine ait olduğu şüphesizdir. Onun bu telâkkîsinin panteist bir nitelik taşımadığı kanaatine sahip olanların yanında, vahdet-i vücûd öğretisinin bir panteizm, İslâm'ın meşrû olmayan bir uzantısı olduğunu belirtenler de vardır.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofNida Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectİbnü’l-Arabî
dc.subjectEleştiri
dc.subjectTasavvuf
dc.titleİbnü'l-Arabî'ye Yönelik Eleştiriler ve Mahiyeti
dc.typeother
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
dc.relation.publicationcategoryDiğer
dc.institutionauthorAkman, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record