DSpace@Kırklareli

Investigation of Cash Flow Profiles: Evidence From Turkey

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.contributor.author Arda, Işıl
dc.date 2019-09-03
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:35:39Z
dc.date.available 2019-09-23T07:35:39Z
dc.date.issued 2019-09-02
dc.identifier.citation Güleç, Ö.F. & Işıl, E. (2017). Denetim Kalitesinin Kazanç Yönetimi Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Trakya Muhasebe Finans ve Denetim Sempozyumu tr_TR
dc.identifier.issn 2146-3042
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1094
dc.description.abstract The statement of cash flow has received increasing attention recently since it provides various information that may not be included in the balance sheet or income statement to keep track of the financial status of firms. Yet, cash flow-based information is still not popular as much as the other financial statements. Thepurpose of this study is to provide insights about the cash flow patterns of the firms and combine the cash flow profiles with life cycle theory by using the methods of Gup et. al. (1993), Bruwer and Hamman (2005) and Dickinson (2011). The research covers 206 non-financial firms from 4 different sectors in Borsa Istanbul (BIST) between the dates of 2008-2017. 1.793 firm-year observations are first grouped according to the signs, either positive or negative and assigned to the patterns and life cycle stages. Results reveal that 40% of the firm-year observations are at the mature stage which is pattern 2 (Successful Company) that is consistent with the literature. In addition, 23% of the firm-year observations are at the growth stage (Pattern 4, Growing Company), while 6% of are at the decline stage (Pattern 5 and 7). We also examine the traditional ratios in different cash flow profiles and the results prove that liquidity, profitability financial structure and dividend pay- out decisions are the functions of cash flow profiles. tr_TR
dc.description.abstract Nakit akış tablosu finansal tablo kullanıcılarına, finansal durum tablosu ve gelir tablosunda yer almayan birçok farklı bilgiyi sağlayabilmesi açısından son yıllarda artan bir popülariteye sahiptir. Ancak, nakit akış temelli bilgilerin ve nakit akış tablosunun kullanım sıklığı diğer finansal tabloların kullanım sıklığı ile karşılaştırıldığında son derece düşüktür. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı nakit akış bilgilerinin önemini ortaya koyarak işletmelerde nakit akış profillerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, Borsa İstanbul’da (BİST) 2008 – 2017 yılları arasında faaliyet gösteren 4 farklı sektördeki 206 finansal olmayan firma örneklem olarak belirlenmiştir. Gup vd. (1993), Bruwer ve Hamman (2005) ve Dickinson’un (2011)geliştirdiği nakit akış profili metodolojisine göre öncelikle, 1.793 firma-yıl gözlemi işaretlerine göre ilgili profillere sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, firma yıl gözlemlerinin 40%’ı olgunluk evresine, 23%’ü ise büyüme evresine atanmıştır. Buna ek olarak, çalışmada temel finansal oranların farklı nakit akış profillerindeki durumu incelenmiş ve likidite, kârlılık, sermaye yapısı ve temettü ödeme kararlarının nakit akış profillerinin bir fonksiyonu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Muhasebe ve Finansman Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Cash Flow Profiles tr_TR
dc.subject Cash Flow Patterns tr_TR
dc.subject Life Cycle Stages tr_TR
dc.subject Nakit Akış Profili tr_TR
dc.subject Nakit Akış Örüntüsü tr_TR
dc.subject Yaşam Döngüsü Evreleri tr_TR
dc.title Investigation of Cash Flow Profiles: Evidence From Turkey tr_TR
dc.title.alternative Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: Türkiye Uygulaması tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account