DSpace@Kırklareli

Cash Flow Ratio Analysis: The Case of Turkey

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.contributor.author Bektaş, Tucan
dc.date 2019-09-03
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:32:46Z
dc.date.available 2019-09-23T07:32:46Z
dc.date.issued 2019-09-02
dc.identifier.citation Güleç, Ö.F. & Bektaş, A. (2019). Cash Flow Ratio Analysis: The Case of Turkey. Muhasebe ve Finansman Dergisi Ağustos Özel Sayısı, 247-262. tr_TR
dc.identifier.issn 2146-3042
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1093
dc.description.abstract Cash flow-based information provides more insights about liquidity, profitability and financial structure of companies with the other primary financial statements. Hence, using cash flow ratios together with the conventional financial ratios will contribute to the financial statement analysis. Since cash flow ratios are not common as much as the traditional ratios and are still evolving, developing benchmarks and determining normative values are relatively harder for the assessment of firms. Thus, the main motivation of this study is to demonstrate the power of the statement of cash flows by using 8 fundamental cash flow ratios with 10 traditional ratios in the areas of liquidity, profitability and financial structure. We use 107 non-financial firms (966 firm-year observations) in Manufacturing Industry from 7 different sub-sectors in Borsa Istanbul (BIST) between the periods of 2008-2017. According to the results, firms are not good enough to generate sufficient cash to maintain activities and there is low quality of income due to the values in cash quality of sales ratio and quality of income. In addition to high external financing needs of firms, liquidity is also another big concern for the sample period. Furthermore, according to industry and yearly results, Non-Metallic Mineral Products sector and the year of 2009 have relatively the best values in terms of cash-flow based information. tr_TR
dc.description.abstract Nakit akış temelli bilgiler, diğer temel finansal tablolarla birlikte şirketlerin likidite, karlılık ve finansal yapıları hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır. Dolayısıyla, nakit akış oranlarının geleneksel finansal oranlarla birlikte kullanılması finansal tablo analizine katkıda bulunacaktır. Nakit akış oranlarının kullanımının geleneksel oranlar kadar yaygın olmaması ve bu oranlara yönelik çalışmaların hala gelişim aşamasında olmasından dolayı, karşılaştırmalar yapmak ve bu oranlar için standart (normatif) değerler belirlemek göreceli olarak daha zor bir süreçtir. Dolayısıyla, bu çalışmanın temel motivasyonu likidite, karlılık ve finansal yapı alanlarında 8 temel nakit akış oranı ve 10 geleneksel finansal oran kullanarak nakit akış tablosunun gücünü ortaya koymaktır. Bu amaçla, 2008-2017 yılları arasında Borsa İstanbul'da (BIST) 7 alt sektörde faaliyet gösteren 107 İmalat Sanayi şirketi (966 firma-yıl gözlemi) örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, işletmelerin faaliyetlerini sürdürme noktasında yeterli nakit akışı sağlayamadıkları ve düşük gelir kalitesi sergiledikleri tespit edilmiştir. Firmaların yüksek dış finansman ihtiyacına ek olarak, likidite sorunu işletmelerde bir diğer önemli problem olarak saptanmıştır. Ayrıca, sektörel ve yıllık sonuçlara göre, Taşa ve Toprağa Dayalı Sanayi sektörü ve 2009 yılı nakit akışına dayalı bilgi açısından nispeten en iyi değerlere sahiptir. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Muhasebe ve Finansman Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Cash Flow Ratios tr_TR
dc.subject Ratio Analysis tr_TR
dc.subject The Statement of Cash Flow tr_TR
dc.subject IAS 7 tr_TR
dc.subject Nakit Akış Oranları tr_TR
dc.subject Oran Analizi tr_TR
dc.subject Nakit Akış Tablosu tr_TR
dc.title Cash Flow Ratio Analysis: The Case of Turkey tr_TR
dc.title.alternative Nakit Akış Oranı Analizi: Türkiye Örneği tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account