DSpace@Kırklareli

Stok Maliyetlerinin Ölçüm ve Muhasebeleştirme Esaslarının VUK, TMS/ TFRS ve YFRÇ Taslağı Açısından Karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Öztürk, Erkan
dc.date 2019-07-08
dc.date.accessioned 2019-08-05T13:17:19Z
dc.date.available 2019-08-05T13:17:19Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.citation Öztürk, E. (2017). "Stok Maliyetlerinin Ölçüm ve Muhasebeleştirme Esaslarının VUK, TMS/TFRS ve YFRÇ Taslağı Açısından Karşılaştırılması", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 28, s. 141-157. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1071
dc.description.abstract İşletmelerin dönen varlıkları içerisinde önemli bir yere sahip olan stokların ölçme ve muhasebeleştirmesine yönelik olarak VUK ve TMS/TFRS arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2015 yılında kamuoyunun görüşüne sunulan YFRÇ taslağında da gerek VUK’a ve gerekse TMS/TFRS’ye yakınsayan bazı uygulamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmada, stok maliyetlerinin ölçme ve muhasebeleştirme esaslarının VUK, TMS/TFRS ve YFRÇ taslağına açısından nasıl ele alındığının karşılaştırmalı olarak açıklanması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; stok maliyetlerinin sınıflandırılarak muhasebeleştirmesi ve sonraki ölçümleri için her üç düzenlemeye göre yapılması gereken açıklamalar örneklerle birlikte sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract There are distinct differences between the TPL and TAS/TFRS for measuring and recognition of inventories that have a significant share in the current assets of the entities. However, in the draft of the LFRF which has been presented to the public opinion in 2015, there are some practices converging to both TPL and TAS/TFRS. In this study, it is aimed to comparatively explain and interpret how the principles of measurement and recognition of inventory costs are addressed in terms of TPL, TAS/TFRS and LFRF draft. The classification and recognition of inventory costs and the explanations that need to be made according to all three arrangements for subsequent measurements are presented together with the examples. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Stoklar tr_TR
dc.subject Ölçme ve Muhasebeleştirme Prensipleri tr_TR
dc.subject Vergi Usul Kanunu (VUK) tr_TR
dc.subject TMS/TFRS tr_TR
dc.subject Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı tr_TR
dc.subject Stocks tr_TR
dc.subject Measurement and Accounting Principles tr_TR
dc.subject Tax Procedure Law (TPL) tr_TR
dc.subject TAS/TFRS tr_TR
dc.subject Local Financial Reporting Framework (LFRF) Draft tr_TR
dc.title Stok Maliyetlerinin Ölçüm ve Muhasebeleştirme Esaslarının VUK, TMS/ TFRS ve YFRÇ Taslağı Açısından Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of Measurement and Accounting Principles of Stock Costs For TPL, TAS/TFRS and LFRF Draft tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account