DSpace@Kırklareli

Maliyet Kontrolü ye Yönetimi İçin Bir Yöntem Önerisi: Standart Maliyet Sapmalarının Dinamik Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Öztürk, Erkan
dc.date 2019-07-08
dc.date.accessioned 2019-08-05T11:57:33Z
dc.date.available 2019-08-05T11:57:33Z
dc.date.issued 2017-01
dc.identifier.citation Öztürk, E. (2017). "Maliyet Kontrolü ve Yönetimi İçin Bir Yöntem Önerisi: Standart Maliyet Sapmalarının Dinamik Analizi", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 16-32. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1069
dc.description.abstract Standart maliyeti yöntemi uygulayan bir işletmenin standart maliyetleri ile fiili maliyet tahakkukları arasında oluşan farklar genellikle mutlak büyüklüklerine göre yorumlanmaktadır. Ancak, en önemli kısıtlarından biri zaman olan bir işletme yönetiminin standart maliyet sapma analizi sonuçlarının tamamını etkili bir biçimde incelemesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada önerilen analiz yönteminde, standart maliyet sapma tutarları ile oluşturulan zaman serilerinin ortalama ve standart sapma parametreleri kullanılarak, ölçülebilen özellikler için kontrol şemaları elde edilmiştir. Ardından, elde edilen şemalar incelenerek istatistiksel olarak anlamlı bir büyüklüğe sahip olan sapmalar belirlenmiş ve işletme yönetiminin yalnızca bu sapmaları inceleyerek değerlendirmeler yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The differences that arise between the standard costs and the actual cost accruals of a business, which implements the standard cost method, usually interpreted according to absolute magnitudes. However, a business management, of which one of the most important constraints is time, is not always possible to examine the whole of the standard cost deviation analysis results. In the analysis method proposed in this study, control charts for measurable properties were obtained using the mean and standard deviation parameters of the time series generated from the standard cost deviation amounts. Then, statistically significant deviations were determined by examining the obtained charts, and it is emphasized that the business management must make evaluations by examining only these deviations. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Standart maliyet yöntemi tr_TR
dc.subject Sapma analizleri tr_TR
dc.subject Kontrol şemaları tr_TR
dc.subject Standard cost method tr_TR
dc.subject Deviation Analysis tr_TR
dc.subject Control charts tr_TR
dc.title Maliyet Kontrolü ye Yönetimi İçin Bir Yöntem Önerisi: Standart Maliyet Sapmalarının Dinamik Analizi tr_TR
dc.title.alternative A Method Proposal for Cost Control and Management: Dynamic Analsysis of Standard Cost Deviations tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account