DSpace@Kırklareli

Pazarlama ve Genel Yönetim Giderlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Öztürk, Erkan
dc.contributor.author Dülgeroğlu, İsmail
dc.date 2019-07-11
dc.date.accessioned 2019-08-05T11:36:54Z
dc.date.available 2019-08-05T11:36:54Z
dc.date.issued 2016-07
dc.identifier.citation Öztürk, E. ve Dülgeroğlu, İ. (2016). "Pazarlama ve Genel Yönetim Giderlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, s. 136-146. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1066
dc.description.abstract Bu çalışmada işletmelerin pazarlama fonksiyonuna yönelik giderlerinin ve yönetim fonksiyonuna yönelik giderlerinin satış performansları üzerinde ne yönlü ve ne büyüklükte etkili olduğu sorularına cevap verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, pazarlama giderlerine veya yönetim giderlerine daha fazla yönelen şirketlerden oluşan iki gruba ait veriler, panel regresyon analizi yardımıyla modellenmiş ve parametre tahmin sonuçları karşılaştırılmıştır. Borsa İstanbul (BIST) imalat sanayiinde işlem gören işletmeler anakütleyi oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar, firma satış performansını arttırıcı etkide olması açsından pazarlama fonksiyonuna yönelik gerçekleştirilen giderlerin her iki grup için de en önemli kriter olduğu yönündedir. Ayrıca gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, pazarlama fonksiyonuna yönelik giderleri yönetim fonksiyonuna yönelik giderlerinden daha fazla olan şirketlerde gerçekleşen pazarlama giderleri dolayısıyla tespit edilen firma satış performansının, diğer grupta yer alan şirketlerinkine kıyasla daha güçlü olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to find the direction and the strength of the effect of marketing expenses and managerial expenses of firms, on sales performance. By this aim, the data consisting of two groups of firms which have more marketing expenses or more managerial expenses, are modelled by panel regression analysis and their parameter estimation results are benchmarked. The universe of the research is manufacturing industry firms of Borsa İstanbul (BIST). According to results, marketing expenses are crucial for augmenting sales performance for both groups. Additionally when it is benchmarked between groups, the firms which have more marketing expenses than managerial expenses are more successful in sales performance, as a result of marketing expenses. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Pazarlama Giderleri tr_TR
dc.subject Genel Yönetim Giderleri tr_TR
dc.subject Firma Performansı tr_TR
dc.subject Marketing Expenses tr_TR
dc.subject General Administrative Expenses tr_TR
dc.subject Firm Performance tr_TR
dc.title Pazarlama ve Genel Yönetim Giderlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Pazarlama ve Genel Yönetim Giderlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi The Effect of Marketing and General Administrative Expenses on Firm Performance tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account