Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGezici, Harun
dc.contributor.authorKocaoğlu, Sıtkı
dc.contributor.authorÇoşkun, Ercan
dc.contributor.authorYılmazlar, Eray
dc.contributor.authorTuna, Murat
dc.date2019-07-03
dc.date.accessioned2019-07-03T11:04:48Z
dc.date.available2019-07-03T11:04:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGezici, H., Kocaoğlu, S., Çoşkun, E., Yılmazlar, E. ve Tuna, M. (2017). Mekatronik Programlarında Arduino İle Gömülü Programlama Dersinin Robot Proje Uygulamalı Planlanması. Electronic Journal of Vocational Colleges.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1015
dc.description.abstractThe present apparatus which are the products of the latest technological developments, have mechanical parts, electronic circuits and a control software. These apparatus are called mechatronic devices. The industrial companies needs qualified technicians for the production of these devices and using during production. The vocational colleges attendant to meet this need are insufficient on practical programming training. In this study, a planning has been done on how to add the Embedded Programming course on the Arduino which is lower priced, functional and not required extra circuits for application, as theoretical and practical to the mechatronics program’s curriculum. The pilot study was conducted in Kırklareli University Vocational School of Technical Sciences Mechatronics Program. In this context, theoretical and practical course content was prepared for 14 weeks. In the theoretical section, topics like input-output ports, interrupts, timers etc. Disclosed and supported by experiments. In the practical section, students are divided in the groups and preparation of a kind of robot as their choices is provided. In the course evaluation process, the robots prepared by students are scored by using the criteria like originality, mechanical design and programming quality. The benefit analysis of the course was conducted. As a result, the mechatronics students could implement the theoretical knowledge from varied courses on a project. The students able to observe the robot’s action due to changes on the program so they had more consistent knowledge. The questionaries’ results administered at the end of the year were evaluated and it has been observed that students have a very favorable opinion of the programming course.
dc.description.abstractSon teknolojik gelişmelerin ürünü olan günümüz cihazları, mekanik aksama, elektronik devrelere ve bir kontrol yazılımına sahiptir. Bu tür cihazlar mekatronik cihazlar olarak adlandırılmaktadır. Sanayi kuruluşları bu mekatronik cihazların üretim ve üretimde kullanımı için yetişmiş ara elamanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılamakla görevli olan meslek yüksekokulları uygulamalı programlama eğitimi vermek konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada kontrolör olarak düşük maliyetli, fonksiyonel ve uygulama için ekstra devre kurma gerektirmeyen arduino yazılım geliştirme kitlerini kullanarak gerçekleştirilebilecek olan gömülü programlama dersinin mekatronik programlarının ders müfredatlarına teorik ve uygulamalı olarak nasıl eklenebileceği yönünde bir planlama yapılmıştır. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı’nda pilot çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda 14 haftalık teorik ve uygulamalı ders içeriği hazırlanmıştır. Dersin değerlendirilme sürecinde öğrenciler tarafından arduino kullanılarak yapılan robotlar özgünlük, mekanik tasarım ve programlama kalitesi gibi kriterler ile puanlanmıştır. Sonuç olarak mekatronik programında eğitim gören öğrenciler farklı derslerde öğrendikleri teorik bilgileri tek bir proje üzerinde uygulayabilmişlerdir. Yılsonunda öğrencilere uygulanan anket sonuçları değerlendirilmiş ve öğrencilerin programlama dersi hakkında çok olumlu görüşlere sahip oldukları gözlemlenmiştir.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofElectronic Journal of Vocational Colleges
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectArduino,
dc.subjectProgramlama
dc.subjectMekatronik
dc.subjectMechatronics
dc.titleMekatronik Programlarında Arduino İle Gömülü Programlama Dersinin Robot Proje Uygulamalı Planlanması
dc.title.alternativePlannıng The Arduıno Embedded Programming Course With Robot Project Application For Mechatronics Programs
dc.typearticle
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record