DSpace@Kırklareli

Browsing by Author "Eyidiker, Uğur"

Browsing by Author "Eyidiker, Uğur"

Sort by: Order: Results:

 • Canbaz, Serdar; Çiçek, Hüseyin; Eyidiker, Uğur (İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2014)
  Brand is an acknowledged concept increasing the value of a product and services as well as providing convenience to its buyer. Seller, along with availing himself, obtains a link between himself and buyer. This phenomena ...
 • Eyidiker, Uğur; Poyraz, Emel (IBANESS, 2018)
  Yerel yönetimler karar organları o coğrafi alan içinde yaşayan halk tarafından seçilen, ihtiyaç duyulan hizmetleri yerine getiren vatandaşa en yakın idarelerdir. Yerel yönetimler denilince akla gelen en önemli kamu tüzel ...
 • Can, Yeşim; Eyidiker, Uğur (Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019-12-31)
  Otomatik Katılım Sistemi, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2017 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olmak üzere gönüllü ...
 • Can, Yeşim; Eyidiker, Uğur (2019-04)
  2003 yılında Türkiye’de yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak gönüllü katılım esasına dayanan bir fonlama sistemiyken, 2017 yılında Otomatik Katılım Sistemi’ne geçiş ...
 • Poyraz, Emel; Eyidiker, Uğur (TAEM, 2019)
  Kişilerin doğuştan gelen veya sonradan oluşabilen birtakım rahatsızlıklar ve kazalar sonucu, zihinsel veya fiziksel bazı işlevlerini yerine getirememesi engellilik durumunu ortaya çıkarabilmektedir. Her bireyin kişisel ...
 • Eyidiker, Uğur (International Anatolia Academic Online Journal, 2020-06)
  Sosyal demokrasi klasik Marxist anlayışın çeşitli reformlara tabi tutularak yeni bir sosyalist anlayışın ortaya çıkartılması ile doğmuştur. Sosyal demokrasi sosyalist mücadelenin Karl Marx’ın hedef olarak gösterdiği ...
 • Dural, A. Baran; Eyidiker, Uğur (Gece Publishing, 2020-06)
  Feminizmi diğer fikir akımlarından ayıran özellik, kadın- erkek ilişkilerini, genel bir insanlık sorunu olmaktan çıkararak, cinsel kimlikler arasındaki çatışmanın erkekler lehine bir hiyerarşiye dönüştüğünü ortaya ...
 • Çiçek, Hüseyin; Canbaz, Serdar; Eyidiker, Uğur (Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016-01)
  Bu çalışmada Kırklareli ilinde faal halde bulunan, muhasebe mesleği ile uğraşan kişilerin iş koliklik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle iş koliklik üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. ...
 • Eyidiker, Uğur (Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), 2020-03-29)
  Batı birçok ideolojinin bu uygarlıkta çıkmasına zemin hazırlayan, toplumsal, iktisadi, siyasal ve kültürel değişkenlerle, birbirine koşut bir şekilde sürekli devinim ve değişim halindedir. Yaşanan değişim ve etkileşimle ...
 • Eyidiker, Uğur (Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 2019-04-25)
  İl özel idarelerinin Osmanlı ve Türkiye’nin yerel yönetim geleneği içindeki işlevi statik bir seyir izlememektedir. Yerel yönetim yapısında meydana gelen değişimler, il özel idarelerinin dalgalı bir şekilde gelişmesine ...
 • Eyidiker, Uğur (International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS) Dergisi, 2019-09-25)
  İnsanlar bireysel olarak veya toplumsal bir yapı içinde, kendilerini etkileyen olaylara karşı tepki verirler. Tepkilerin türü, boyutu ve şekli bireyin cinsiyetine, yaşına, yaşadığı yere, mesleğine, toplum yapısı gibi ...
 • Canbaz, Serdar; Eyidiker, Uğur; Poyraz, Emel (ocial Sciences Studies Journal, 2019-05)
  İnsanlığın ve birlikte yaşamanın başlangıcına kadar götürülebilecek olan bir olgu olarak karşımıza çıkan siyaset hemen her toplumda önemli bir kurumdur. Özellikle 2000 sonrası süreçte değişen kamu yönetimi anlayışıyla ...
 • Çiçek, Hüseyin; Eyidiker, Uğur; Poyraz, Emel (UYSAD, 2018-11)
  Kamu hizmetlerinin kamu ilkeleri ölçüsünde, doğrudan kamu kuruluş ve kurumları tarafından yerine getirilmesi alışılagelmiş bir durumdur. Günümüzde kamu hizmetlerinin yerine getirilişinde özel girişimciliğin de etkinliğinin ...
 • Eyidiker, Uğur; Can, Yeşim (IBANESS, 209-11)
  : Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olmak üzere gönüllü katılım esasına dayalı olarak 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. 2017 yılında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ...
 • Can, Yeşim; Eyidiker, Uğur (IBANESS, 2019-11)
  Kadınların işgücü piyasasına girmeleri ve piyasada istikrarlı olarak üretim yapmaları sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından önemli bir etkendir. Kadın istihdamının Türkiye’deki mevcut durumunu Türkiye İstatistik ...
 • Eyidiker, Uğur; Poyraz, Emel (IBANESS, 2018)
  Bu çalışmada amaç üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına olan ilgisini ortaya koymaktır. Bu amaçla anket çalışmasıyla birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sunulmuştur. Araştırmanın evrenini ...
 • Canbaz, Serdar; Eyidiker, Uğur; Demirkol Geroğlu, Gülsen (Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO, 2016-12-31)
  Bu çalışmada amaç üniversite öğrencilerinin hayat bakışlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla anket çalışmasıyla birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sunulmuştur. Araştırmanın evrenini Kırklareli ...

Search DSpace

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account