Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Arthur Schopenhauer'da istenç-akıl ilişkisi 

   Şahin, Muhammed (Kırklareli Üniversitesi, 2021)
   Karamsar kişiliğiyle bilinen Alman filozof Arthur Schopenhauer'a göre, dünyanın ve varoluşun belirli bir anlamı yoktur. Dünya, anlaşılmayan, mantıksız ilkeler üzerine kuruludur. Bu ilkelerin ontolojik olarak dayandığı temel ...
  • İmmanuel Kant'ın sisteminde ideanın yeri 

   Aydınalp, Burhan Serdar (Kırklareli Üniversitesi, 2021)
   İdeaların; Kant'ın sistemde, saf aklın düzenleyici kavramları olarak, bilim ve sistem kuran temel fikir olarak ve tekilleşmiş bireysel idea ya da ideal olarak temel, belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Kant'ın bilgi ...
  • Kant'da uzay ve zaman kavramlarının postmodern felsefede değişimi 

   Çetin, Işıl (Kırklareli Üniversitesi, 2019)
   Uzay ve zaman kavramları her zaman felsefenin ana konularından biri olmuştur. Evreni açıklamada temel olarak kullanılan bu kavramlar, Helen düşüncesinden beri irdelenmiş ve üzerinde bir sürü tanım yapılmaya çalışılmıştır. ...
  • Max Stirner'de üç temel kavram: İnsan, kendi-olma ve biricik 

   Sevdi, Ahmet Ulus (Kırklareli Üniversitesi, 2020)
   Stirner çeşitli -izmler altında çok kısa alıntılarla sürekli geçiştirilmiş bir düşünürdür. Stirner'in fikirlerine tarafsız olarak bakıldığında görülen şey felsefenin ve düşüncenin temel bir problemine odaklandığıdır. ...
  • Michel Foucault'da bilginin arkeolojisi 

   Camuşcuoğlu, Deniz (Kırklareli Üniversitesi, 2021)
   Arkeolojik çözümleme yöntemiyle bilinen Michel Foucault, 20.yy Batı felsefesinin etkili düşünürlerinden biridir. Onun felsefi etkinliği 1954'ten 1984 yılına kadar otuz yıllık bir süreci kapsarken; araştırmaları arkeoloji ...
  • Montesquieu ve kuvvetler ayrılığı ilkesi 

   Ballıkaya, Eda (Kırklareli Üniversitesi, 2021)
   Montesquieu, Fransız monarşisinin güçlü bir eleştirmenidir. O, iktidarın yetkilerinin, monarşide olduğu gibi tek bir elden yönetilmek yerine yasama, yürütme ve yargı organları arasında bölünmesi gerektiğini savunmuştur. ...