Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Duran, Yıldız (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-16)
  Bir edebiyat tarihçisi olan Fuat Köprülü, tenkide yeni bir boyut getirmiştir. Bilhassa tarihe dair birçok bilgiyi sorgulamıştır. Bu sorgulamalar neticesinde herkesçe kabul edilmiş olan bazı fikirleri değiştirdiği olmuştur. ...
 • Güleç, Ömer Faruk (İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018-12-31)
  Globalleşen dünyada işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olması amacıyla muhasebe uygulamaları birbirine daha çok yakınsamakta ve standartlaşmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), ...
 • Özgören, Ferahnur (İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2013)
  Son yirmi yılda artan perakende zincirleri sayısı ile birlikte ortaya çıkan yeni mağaza formatları ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düzeylerine sahip tüketicilerin varlığının bir sonucu olarak perakende ...
 • Özgören, Ferahnur (İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2013)
  Son yirmi yılda artan uluslar arası perakende zincirleri sayısı ile birlikte İletişim ve taşımacılık alanlarında yaşanan gelişmeler ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düzeylerine sahip tüketicilerin ...
 • Fındık, Hakkı; Öztürk, Erkan (Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, 2016-10)
  Gelişmekte olan ekonomilerin temel dinamiklerinden birini oluşturan inşaat sektörü, Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektör olma özelliğine sahiptir. Ancak, son yıllarda Türkiye ekonomisinin nispeten önemli makroekonomik ...
 • Çiçek, Halit; Gözegir, Süleyman; Çevik, Emre (C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2010-04)
  Borçlanma devletin önemli finansman kaynaklarından biridir. Buna karşın, borçlanmanın büyüme üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri de bulunabilmektedir. Bu çalışmada, iç ve dış borçlanma ile büyüme ...
 • Öztürk, Erkan (Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017-01)
  Standart maliyeti yöntemi uygulayan bir işletmenin standart maliyetleri ile fiili maliyet tahakkukları arasında oluşan farklar genellikle mutlak büyüklüklerine göre yorumlanmaktadır. Ancak, en önemli kısıtlarından biri ...
 • Öztürk, Erkan; Zeren, Feyyaz (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016-06)
  Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) imalat sanayinde faaliyet gösteren 76 şirket için maliyet yapışkanlığının geçerliliği test edilmiştir. Bu bağlamda; çalışmada, satışlar ile satışların maliyeti (SM) ve satışlar ile toplam ...
 • Altun, İnsaf; Karakoç, Ali (Pediatric Emergency Care, 2012-05)
  This study aimed to determine the efficacy of interactive workshop on the management of hypothermia and its impact on pediatric nurses’ training. This is a pretest-to-posttest quasi-experimental descriptive study. Thirty ...
 • Temiz, Hüseyin; Güleç, Ömer Faruk (Journal of Accounting and Management Information Systems, 2017-12-31)
  European-listed companies and many emerging countries have been required to present their consolidated financial statements in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) since 2005. Having ...
 • Dülgeroğlu, İsmail (Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017)
  Amaç: Hizmet işletmeleri rekabet edebilmek için farklı yollar aramaktadır. Bunlardan biri de farklılaşmadır. Farklılaşma yöntemi olarak marka kişiliği de önemli bir enstrümandır. Marka kişiliği ve hizmet kalitesi ilişkisinin ...
 • Bilgen, Ebru (İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2012)
  Günümüzde marka topluluğu oluşturma, marka topluluklarına üye olma, yapılan etkinliklere katılma ve marka ruhunu paylaşma yükselen bir trend haline gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, marka topluluklarının önemi, müşteriler ...
 • Ağırgan, Mehtap (MEDTEX, 2004)
  ABSTRACT In this research all the hygiene products in the Turkish market have been investigated. All exports and imports with countries of origins with quantity have been studied. Market capacity is also researched and ...
 • Başaran Erçatan, Ece (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tezin ana konusu, Martin Heidegger'in sanat anlayışı doğrultusunda varlık, sanat ve sanat yapıtı arasındaki ilişkiyi incelemek, bu ilişki içerisinde sanat yapıtının konumlandığı yeri belirlemektir. Bu çalışma, varlığın ...
 • Yılmaztürk, Yasin; Akdoğan, Çağatay; Kayapınar, Özgür (Trakya Üniversitesi, 2019-12)
  Bugünün tüketicileri, daha önce olduğundan daha fazla ürün ve hizmet seçeneğine sahip olmalarına rağmen memnuniyet düzeylerinde aynı oranda bir artış görülmemektedir. Bu durum tüketici satın alma davranışıyla ilgili görüşleri ...
 • Tuna, Murat; Amaç, Ayşe Ergün; Kocabey, Süreyya (Sakarya University Journal of Science (SAUJS), 2018)
  This work aims to improve well known generalized averaged models for mathematical modelling of parallel active filter (PAF) with voltage supply. To achieve this task, the method is adopted to generalized state space ...
 • Yalçınkaya, Mehmet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-13)
  Bu çalışmamızda ilmî, fikrî, edebî ve tarihî dergilerden biri olan “Mavi Dergisi” incelenmiştir. 1952-1956 yılları arasında aylık olarak yayımlanan ve son sayılarında edebiyat sahasına ağırlığını ortaya koyan dergi; ...
 • Anıl, Nihat Kamil; Eti İçli, Gülnur (2013)
  The purpose of this paper is to explore the construct of student satisfaction and analyze its relationship with student loyalty in the context of state and private universities. A 45-item Turkish questionnaire adapted ...
 • Gök, Saadet Gökçe; Kılınç, Kadir (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-12)
  Cement is one of the commonly used materials in construction projects. In manufacture of Portland cement, clinker, which is the essential component of cement, is ground into smaller particles. During the formation of ...
 • Ekşi, Muharrem (İnsan ve Toplum Dergisi, 2014-12-15)
  Türkiye, Orta Doğu ve İslam üzerine yaklaşık 40 yıllık bir çalışma tecrübesine sahip olan Graham E. Fuller’in siyaset bilimci olmanın ötesinde birçok açıdan bazı kritik özelliklere sahip olması, yazdıklarını farklı ...

Search DSpace

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account