Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Küçükkaya, Bilal (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İş bu tez çalışması, miladi XIII. yüzyılın ikinci yarısında kurulduğu ve yayılmaya başladığı kabul edilen hazreti Mevlana'ya ithafen "tarîkat-ı 'aliyye-yi Mevlevîye, tarîkat-ı 'aliyye-yi hazret-i Mevlânâ, tarîkat-ı hazret-i ...
 • Gündoğdu, Meltem; Çıracı, Hale (itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım dergisi, 2006-09)
  Çalışma Galata-Pera bölgesinin, İstanbul tarihsel gelişim süreci içinde mekansal biçimlenme özellikleri ile arazi kullanım özellikleri arasındaki etkileşimin ortaya çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Şehirsel alanın biçimsel ...
 • İğret Araz, Seda; Durur, Hülya (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  In this paper, our aim has been to deal with numerical solution of two dimensional hyperbolic boundary value problem. By applying Galerkin method for solution of this problem, numerical results are obtained and these results ...
 • Soykan, Yüksel; Taşdemir, Erkan; Okumuş, İnci; Göcen, Melih (Journal of Progressive Research in Mathematics, 2018-12-14)
  In this paper, we define Gaussian generalized Tribonacci numbers and as special cases, we investigate Gaussian Tribonacci and Gaussian Tribonacci-Lucas numbers with their properties.
 • Güney, Ahmet Faruk (Divan İlmi Araştırmalar, 2005)
  Osmanlı Kuruluş dönemindeki tefsir anlayışı ve müfessirleri konu edinmektedir.
 • Yalçınsoy, Hazel (Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmanın amacı gebelerin doğuma ilişkin korkularını ve korkularıyla baş etme yöntemlerini saptayabilmektir. Çalışma 15.11.2015-01.02.2016 tarihleri arasında Kırklareli Devlet ve Özel Lüleburgaz Medikent hastanelerine ...
 • Alkan, Uğur (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014)
  Türk din mûsikîsine yönelik yapılan araştırma ve incelemelere bakıldığında tarihsel yaklaşımın X. yüzyıl alt sınırı ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 642 yılındaki Nihavend savaşında Türklerin, Müslüman Araplara ...
 • Kılıç, Ahmet Faruk; Ağçoban, Sıddık (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013)
  19.yy Avrupa aydınlanmasının bütün dünyada düşünce ve yaşam alanlarını etkilemesine modernizm adı verilmektedir. Modernizmin en temel özelliği bilimde akılcılığı, yaşamda ise din dışılığı (profan)esas ...
 • Ünal, Aydın (Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 2020-06)
  Destinasyonlar konaklama, ulaşım, yeme içme, vb. çok çeşitli turistik ürünlerin ve hizmetlerin bileşiminden oluşan ürünlerdir. Çok bileşenli bu turistik ürünlerin seçim süreçlerinde, tavsiye kararlarında ve turistlerin ...
 • Ünal, Aydın; Bozkurt, Mesut (Paradigma Akademi Yayıncılık, 2014)
  İşletmecilik alanındaki gelişmeler ve günümüz anlamındaki işletmeciliğin yani modern işletmeciliğin temelleri Sanayi Devrimi’nden sonra atılmaya başlanmıştır. Sanayi Devrimi’nin iş yaşamında etkilerinin görülmeye başlanmasıyla ...
 • Bozkurt, Mesut; Ünal, Aydın (Paradigma Akademi Yayıncılık, 2015)
  İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanların ihtiyaçları, istekleri ve daha fazlasına sahip olma arzuları varolagelmiştir. Tarım toplumlarında bu ihtiyaçlarını değiş-tokuş yöntemiyle gidermeye çalışan insanlar özellikle ...
 • Göksel, Fatih (Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  1919 yılında G. Marconi ve C. S. Franklin tarafından patenti alınan “Kablosuz Telegraf ve Telefon için Reflektör” yapımı ile tarihte ilk kez frekans seçici yüzey (FSY) olarak adlandırılan icadın hayatımıza sayısızca katkı ...
 • Karataş, Fatih; Koyuncu, İsmail; Tuna, Murat; Alçın, Murat (3. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi, 2020-02-28)
  In this study, FPGA-based triangular, trapezoidal and generalized bell-shaped membership function units are designed for real-time Fuzzy Logic applications in accordance with the 32-bit IEEE-754-1985 floating-point number ...
 • Şeker, Halil İbrahim; Tuna, Murat; Koyuncu, İsmail (2018)
  In this study, the Mexican hat function, one of the most popular main wavelet functions for real-time Wavelet transforms, is encoded in the VHDL language with the 32-bit IEEE-754-1985 floating point number standard ...
 • Demirel, Can; Şimşek, Osman (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2014-07-31)
  Bu çalışmada, yaşı ve sınıfı belli beton atıklarından elde edilen iri ve ince agreganın geri dönüşüm agregası olarak bir alt sınıf betonda kullanım olanakları araştırılmıştır. Araştırmada; kırma iri agrega yerine %0, 10, ...
 • Tuna, Murat; Amaç, Ayşe Ergün (II. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 2007)
  This work focuses on the development of the generalized averaged models of parallel active filter (PAF). The method adopted to achieve this is the generalized state space averaging (GSSA) method. The non- linearity of ...
 • Başol, Oğuz (2010)
  Günümüz dünyasında girişimlerin ekonomik değeri giderek önem kazanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası sınırlar kalkmakta, pazarların ölçekleri değişmekte ve artan rekabet yenilikçi olmayı, beklenmedik zorluklarla ...
 • Şener, Eshabil (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Birçok girişimci ve şirket iş fikirlerini hayata geçirebilmek için finansmana ihtiyaç duyar. Yeni girişimciler finansman ihtiyaçlarını öncelikle geleneksel yöntemlerle finanse etme yollarına başvururlar. Geleneksel yöntemlere ...
 • Gashi, Feim (Avicena, 2010-03-20)
  Në këtë artikull, duke u bazuar në njërin prej tre definicioneve operative nga “Bota islame”, gjendja e myslimanëve të botës është shqyrtuar në bazë të disa veçorive shoqërore në të tashmen dhe të ardhmen, dhe gjithashtu ...
 • Günay, Süleyman Gökhan; Kesimli, İffet Görkey (Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2011-07-31)
  Global ekonomik kriz (GEK) nedeni ile yükselen piyasalarda 2008 yılının üçüncü çeyreğinde kısa vadeli sermaye çıkısları yasanmıstır. Söz konusu sermaye çıkısları sonucunda Türk Lirası diğer paralar karsısında değer ...

Search DSpace

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account