Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Demirel, Can; Şimşek, Osman (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2014-06-30)
  Son yıllarda atık malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması önem kazanmıştır. Özellikle beton atıklarının, geri dönüşüm agregası olarak kullanımı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, yaşı ve sınıfı ...
 • Beytur, Tolga (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-08)
  Bu çalışmada, Jung'da gelenek kalıpları ile içgüdüler arasındaki benzerlik ve ilişki araştırılmış, bunlarla bilinçli bir aklın yönettiği davranışlar arasındaki ayrım ortaya konulmuştur. Jung'un eserlerinde bilinçdışı, ...
 • Güleç, Ömer Faruk; Bektaş, Tucan (Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2019-09-02)
  Cash flow-based information provides more insights about liquidity, profitability and financial structure of companies with the other primary financial statements. Hence, using cash flow ratios together with the conventional ...
 • Ekşi, Muharrem (Global Strateji Dergisi, 2008-07-15)
  In this essay, the effect of Caspian hydrocarbon resources on Azerbaijan's govern- ing structures and elites, and its foreign policy were analyzed from the perspective of geo-economics. The strategic resources of Azerbaijan ...
 • Bulut, Birol (Akademik Kitaplar, 2019-10)
  Türk edebiyatının modernleşme serüveninin önemli evrelerinden biri olan Servet-i Fünûn neslinin önde gelen isimlerinde Cenap Şahabettin birçok edebî türde ürün vermiş; hem meydana getirdiği eserlerle hem edebiyat nazariyatı ...
 • Eti İçli, Gülnur; Oğuzhan, Adil (Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2008)
  Cep telefonu pazarı gelişim ve değişimlerin çok hızlı yaşandığı bir pazardır. Neredeyse her gün farklı tasarımda, farklı teknik özelliklere sahip cep telefonları pazara sunulmaktadır. Günümüzde cep telefonu marka seçiminde ...
 • Yılmaz, Süha (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2015-12)
  In this paper, we investigate associated curves according to type-2 Bishop frame in E^3. In addition, necessary and sufficient conditions for a curve to be a regular one are studied to the mentioned frame. Finally we give ...
 • Uygur, Kübra (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İskoçya'da Kilmarnock Kontluğunun soyundan gelen Major Charles Boyd'un hayatı hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Buna karşın Türklük bilgisi adına aldığı eğitim, çıktığı gezi ve yazdığı eser kayda değerdir. Boyd, ...
 • Türkeş, Erol (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-06)
  Vibration caused by mass imbalance is an important factor limiting the performance and fatigue life of the rotating system. Therefore, a balancing procedure is necessary for rotating systems. Spindle is the main mechanical ...
 • Akgün, Ali (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Modern Selefîlik, XIX. yy.'ın ikinci yarısından itibaren "tecdid" ve "ıslah" faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda dine birçok hurafe ve yanlış anlayışların girdiğini savunan bazı ilim adamları, ulema arasında da ...
 • Büdün, Esra; Pajo, Aykut (International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series, 2018)
  Küreselleşmenin insanları mecbur bıraktığı hızlı yaşam şartları, kentler üzerinde de bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır. Bunlar; çevre kirliliği, yerel, doğal ve kültürel değerlerin kaybolması, kaynakların tüketilmesi, ...
 • Pajo, Aykut; Uğurlu, Kaplan (Electronic Journal of Vocational Colleges, 2015)
  Globalleşen dünyamızda birçok kent birbirini taklit etmektedir. Giderek daha da bir birine benzeyen kentler, yaşam tarzları, yemek kültürü, giyim tarzları vb. neticesinde kentlerin özgün yapıları kaybolmaktadır. ...
 • Pajo, Aykut; Büdün, Esra (International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series, 2018)
  Küreselleşmenin insan hayatına etkilerinden biri olan hızlı yaşam, farkında olmadan yaşamların yitip gitmesine neden olmaktadır. Küreselleşmenin kentler üzerinde yarattığı olumsuzluklar ise çevre kirliliği, yerel, doğal ...
 • Kıyak, İsmail; Boyekin, Tahsin (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-12)
  Yeni teknolojiler ile birlikte LED (Light Emitting Diode, Işık Yayan Diyot) maliyet düşüşü, yüksek etkinlik faktörü ve yüksek renksel geri verim ile birlikte diğer aydınlatma ürünlerinin yerini almaya başlamıştır. Bu ...
 • Uzun, Özüm Sezin; Ekşi, Muharrem (Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 2017-12-15)
  In the post-1979 Islamic Revolution, Iran conducted isolationist foreign policy with an anti-imperial discourse. By the Iran-Iraq War, Iran transformed its isolationist foreign policy to a multilateral one. Changes in ...
 • Güleç, Ömer Faruk; Karacaer, Semra (Journal of Economics, Finance and Accounting, 2017-09-30)
  This paper focuses on the corporate life cycle concept which is one of the vital theories to analyze the firms more homogeneously. The aim of this study is to elaborate main life cycle classification procedures and to ...
 • Güleç, Ömer Faruk; Karacaer, Semra (Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2018-04-30)
  This study examines the association between accounting performance measures and stock returns with the corporate life cycle theory. Corporate life cycle stages which are derived from the product life cycle are the results ...
 • Taşgın, Mehmet Emre; Müstecaplıoğlu, Özgür Esat; You, L. (Physical Review, 2011)
  The creation of a topological vortex by a superradiant scattering of a Laguerre-Gaussian (LG) beam off an atomic Bose-Einstein condensate (BEC) is theoretically investigated. It is shown that scattered superradiant radiation ...
 • Altay, Ahmet; Tekin, Ammar (2013-06-01)
  Today, when the library using habits decrease day by day, public libraries need to adapt to daily shifting conditions in order to reach their aims and continue their existences. If public libraries could foresee the ...
 • Üstün, Fatih (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Araştırmanın amacı, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (ÇTDT) dersi öğretiminde tarih öğretmenlerinin uyguladıkları öğretim yöntemlerinin neler olduğunu, bu öğretim yöntemlerini ünitelere göre ne sıklıkta uyguladıklarını ve öğretim ...

Search DSpace

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account