Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bulmuş, Selman (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11-22)
  Bu çalışmanın amacı Denetim, Hata ve Hile ile ilgili literatür taraması yapmak ve Borsa İstanbul’da işlem gören İmalat Sanayi İşletmelerinin denetim raporlarını inceleyerek olumlu görüş dışında verilen görüşlerin gerekçelerini ...
 • Özbek, Ahmet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-31)
  1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının (93 Harbi) kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda neredeyse hiç söz hakkı kalmamıştı. 1878’te imzalanan Ayestafanos ve Berlin antlaşmalarından sonra Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan ...
 • Kasap, Burcu Beste; Taysı, Kemal; Canbaz, Serdar (Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2013)
  Yoğun iş temposunda ve stres altın çalışan bireyler, zamanla enerji kaynaklarının tükendiğini ve işin gerektirdiği yoğun çalışma düzenine artık cevap veremediklerini düşünmeye başlarlar. Birey önce fizeksel sonra da ruhsal ...
 • Çarkıt, Taner; Alçı, Mustafa (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Elektronik bileşenlerden ve batarya hücrelerinden kaynaklanan elektrokimyasal gürültü, batarya hücrelerinin çekirdeklerinde meydana gelen kimyasal tepkimeler ve/veya değişimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Batarya pil ...
 • Çarkıt, Taner; Alçı, Mustafa (9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 2017)
  Fosil kaynakların sınırlı olması enerji üretim maliyetlerini ve dışa bağımlılığı artırmaktadır. Diğer taraftan, geleneksel enerji üretim yöntemleri bugün çevre kirliliğinin önemli nedenlerinden biridir. Bu sebeple, ...
 • Aktas, Fatma Oya (2014-12-11)
  This thesis discusses the intersection between hegemonic masculinity and militarism in Turkey, the role of conscription in this intersectionality, conscientious objection as a possible way of challenging it and conscientious ...
 • Eti İçli, Gülnur (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2001)
  In this article benchmarking subject is taken into consideration. Benchmarking is a comparison process which provides useful information for improving almost each business activity. It has got different kinds such as ...
 • Pala Azsöz, Gökben (2014-11-18)
  Yedi bölümden oluşan bu araştırmanın amacı, beş yıldızlı bir otelin Türkiye Ortamı'nda yabancı ortak olmaksızın nasıl oluştuğunu, ülkenin şartlarına bağlı olarak çeşitli açılardan ortaya çıkan durum ve konuları ile ele ...
 • Ozsahin, Burak; Mulayim, Ali; Arkoc, Orhan (Trakya Üniversitesi, 2015)
  Donatı çeliğinin korozyonu insaat sektörünün önemli problemlerinden birisi olup, korozyon sorununun ülke ekonomisine ciddi zararı bulunmaktadır. Su ve nem ile temas eden yapılarda beton içerisinde yer alan donatı korozyonuna ...
 • Yapınca, Salih (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-21)
  Bu çalışmada Beyânî-i Karahisârî’ye ait müstensih yazması eser transkripsiyonlu metin olarak hazırlanmış, bilimsel metotlar kullanılarak incelenmiş, şairin edebî kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma üç bölümden ...
 • Altay, Ahmet; Todorova, Tania (Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016-01-01)
  Bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda çok hızlı ve büyük bir değişimin içerisine girmiştir. Bu değişim süreci bütün toplumsal yapı ve kurumları etkilemektedir. ...
 • Baysan, Oğuz (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-07)
  Bu çalışma, Sokrates felsefesinde bilgi ve ahlak arasındaki ilişkiye Dilman’ın getirmiş olduğu yorumu irdelemeyi amaçlamaktadır. Sokrates, ahlakın bir bilgi meselesi olduğunu, ahlaki değerlerin kazanılmasında bilginin ...
 • Özek, Veyis; Minsolmaz Yeler, Gülcan (Karadeniz Technical University Faculty of Architecture, 2009)
  Being inspired by the nature around as designers is getting to be a trend of recent progresses in architecture. In this sense a great deal of notions related to life and living organisms are joining in the design terminology. ...
 • Güleç, Ömer Faruk; Cergibozan, Raif; Çevik, Emre (İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018-03-30)
  Bu çalışma temel Borsa İstanbul endeksleri ile kurumsal yönetim endeksi (XKURY) arasındaki volatilite yayılımı ve uzun dönemli ilişkiyi test etmektedir. Endeksler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ...
 • Güleç, Ömer Faruk; Çevik, Emre; Bahadır, Nur (Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018-07-30)
  Kripto para birimleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda önem kazanmış ve daha çok kullanılır hale gelmiştir. Merkezi bir otoriteye bağlı olmayan ve kriptografik sistemler ile ...
 • Bozdoğan, Hakan (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-12)
  Biyoçeşitlilik kavramı, her ne kadar üzerinde çokça konuşulan temel bir biyolojik kavram olsa da, böcek biyoçeşitliliğinin zihinlerde oluşturduğu belirsizlik henüz netlik kazanmamıştır. Yaşayan canlı türlerinin neredeyse ...
 • Özdemir, Zafer Ömer; Mutlubaş, Halil (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2016-12)
  Fosil kaynaklı yakıtlar birçok alanda kullanılmaktadır ve ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Fosil kaynaklı yakıt rezervlerinin her geçen gün azalması enerji krizlerine neden olmaktadır. Ayrıca fosil yakıtlı ...
 • Önem Koç, Esra (2015-03-16)
  Dizel yakıttaki kükürt oranının azaltılması işlemi egzoz emisyonları açısından istenilen hedefleri sağlarken yağlayıcılık özelliğinin azalması problemlerini ortaya çıkarmıştır. Araştırmalar, kükürt içermeyen, zehirleyici ...
 • Aksu, Filiz; Ünver, Ayla; Uran, Harun (Dünya Gıda, 2011-07)
  Gıda güvenliğinin sağlanması için gıdaların hammadde aşamasından işletmeye getiriliş sürecine, işleme aşamasından paketlenip tüketiciye ulaşmasına kadar uzun bir sürecin kontrol altında tutulması gerekir. Gıda hijyeninin ...
 • Dursun, Sibel (Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-03-24)
  Günümüzde elektrik enerjisi tüketiminin her geçen yıl hızla artması, kullanılan kaynakların fosil kökenli kaynaklar oluşu, bu kaynakların rezervlerinin sınırlı olması ve dışa bağımlılık gibi etkenler, yenilenebilir enerji ...

Search DSpace

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account