DSpace@Kırklareli

Browsing by Author "Ekşi, Muharrem"

Browsing by Author "Ekşi, Muharrem"

Sort by: Order: Results:

 • Ekşi, Muharrem (Turkish Yearbook of International Relations, 2010-12-15)
  Energy and foreign policies are intertwined and interact with each other in a globalized world. Probably the role of the energy issues can best be seen in Russian foreign policy. In this article, Turkey’s energy needs ...
 • Ekşi, Muharrem (Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2017-10-15)
  This study analyzes the implications of the Syria policies of the United States, Russia and China with regard to the international system within the framework of the great power politics. In this context, the main research ...
 • Ekşi, Muharrem (Journal of Global Analysis (CESRAN), 2010-10-15)
  This paper is briefly dealing with the current situation in Afghanistan within the context of Turkey’s increasing role in Afghanistan. TurkishAfghani relations are examined in terms of politics and economy while Turkish ...
 • Ekşi, Muharrem (Karadeniz Araştırmaları (KARAM), 2017-07-15)
  This article examines Turkey’s Balkan policy in 2000s within the framework of cultural diplomacy and soft power. Turkey followed a security-oriented policy due to the conflicting dynamics of the region in 1990s while ...
 • Ekşi, Muharrem (Karadeniz Araştırmaları (KARAM), 2018-12-15)
  Bu makale, Türkiye’nin 2002-2018 yılları arasındaki Suriye politikasını sert güç-yumuşak güç dikotomisi üzerinden analiz etmektedir. Makalenin temel hipotezi, sert güç ve yumuşak güç kavramlarının Türkiye-Suriye ilişkilerinin ...
 • Ekşi, Muharrem (Avrasya Etüdleri, 2009-09-25)
  8 Ağustos 2008 tarihinde başlayan beş günlük Rus-Gürcü çatışması, Kafkasya politikası için bir dönüm noktası olmuştur. Kafkasya’da dengelerin değişerek yeni bir jeopolitik durumun ortaya çıkardığı yeni konjonktür, bölge ...
 • Ekşi, Muharrem (TASAM YAYINLARI, 2012-06-01)
  Bu çal›flmada 2003–2009 y›llar› aras›nda AK Parti döneminde Türkiye’nin Asya politikas›, ekonomi-politik yaklafl›m çerçevesinde ele al›nacakt›r. Öncelikle, Asya’n›n önemi ve son dönemlerdeki bölgede ön plana ç›kan geliflmeler ...
 • Ekşi, Muharrem (Kocaeli Üniversitesi, 2014-11-25)
  Araştırmada Türkiye’nin nükleer enerjide geldiği durum dünyadaki gelişmelerle karşılaştırmalı ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu çerçevede genelde enerji sektöründe özelde nükleer enerji alanındaki ...
 • Ekşi, Muharrem (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies, 2017-05-15)
  Küresel siyaset ve diplomasi alanındaki dönüşümlerin bir ürünü olarak son 50 yılda ortaya çıkan kamu diplomasisi, 11 Eylül terör saldırılarıyla tekrar önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye de dış politikada ...
 • Ekşi, Muharrem (Stratejikboyut, 2009-08-15)
  Kimlik, tercihi, önceden yapılamayacak bir olgudur; sadece kabullenilir. Kimliğin bileşenleri arasında din, dil, tarih, etnisite atta yaşanılan (ait hissedilen) coğrafya bile sayılabilir.

Search DSpace

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account