Kırklareli University Institutional Repository

Welcome to Kırklareli University Institutional Repository

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Akman, Mustafa (Nida Dergisi, 2019-03)
  Bazı kavramların tümüyle, bir bölümünün ise kısmen tahrifata uğradığı, Kur'an'daki kullanılan anlam ve ilk dönemde üstlendiği fonksiyon ile günümüzdeki kullanımı arasında büyük bir kaymanın olduğu açıktır. Bir lisan içindeki ...
 • Akman, Mustafa (2019-02)
  Bilindiği üzere 'dinlerin hakikatliği' ve 'nihaî/ebedî kurtuluş' mevzuları günümüzde daha çok 'Dinî Çoğulculuk' genel başlığı altında incelenmektedir. Biz de sonraki bölümde Carullah'ın felsefesine dair ifade edeceğimiz ...
 • Akman, Mustafa (2019-02)
  Ferdin genelde doğduğu çevrede bulduğuyla tedeyyün ettiği, vahyin ise evrensel olduğu ve bu çerçevede kişinin, tahrif edilmiş bile olsa bağlandığı bu dinden dolayı, hak mesajla tanışma olanağı bulamadıkça ilahî adalet icabı ...
 • Gülçay Yeniçırak, Çiğdem (2019-08-07)
  Uzmanlık çalışmalarının temel amacı, belirli bir alanda olağanüstü beceriler sergileyen insanları diğerlerinden ayıran özellikleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır (Ericsson ve Smith, 1991, s.2). Uzman performansını ...
 • Çarkıt, Taner; Alçı, Mustafa (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2017)
  Dünyada enerji üretimi ile ihtiyaç duyulan enerji miktarı arasındaki fark giderek artmaktadır. Öte yandan geleneksel enerji üretim yöntemleri çevre kirliliğini tetiklemekte ve fosil yakıt tabanlı bu yöntemlerin kaynakları ...

View more