Kırklareli University Institutional Repository

Welcome to Kırklareli University Institutional Repository

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • ALTAY, Ahmet (Journal of Balkan Libraries Union, 2015-11-30)
  Libraries, from past to present, have played a vital role in the process of developing, preserving and passing down culture by providing the information that the society, in which they have a place, have needed. Libraries, ...
 • Altay, Ahmet; Yankova, Ivanka (Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016-07-01)
  Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ve Bulgaristan’daki halk kütüphanelerinin mevcut durumlarını tespit etmek ve elde edilecek veriler ışığında Türkiye ve Bulgaristan’daki halk kütüphanelerine yönelik yönlendirici öneriler ...
 • Altay, Ahmet; Todorova, Tania (Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016-01-01)
  Bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda çok hızlı ve büyük bir değişimin içerisine girmiştir. Bu değişim süreci bütün toplumsal yapı ve kurumları etkilemektedir. ...
 • Altay, Ahmet; Tekin, Ammar (Journal of Balkan Libraries Union, 2016-01-01)
  Today, when the library using habits decrease day by day, public libraries need to adapt to daily shifting conditions in order to reach their aims and continue their existences. If public libraries could foresee the changes ...
 • Özkök, Mete Korhan; Dinçer, Elifnur; Ünveren, İsmail Oğuzata (Aksaray Üniversitesi, 2016)
  1999’lardan sonra gerçekleştirilen bir dizi uluslararası boyutlu organizasyon sonucunda kavramsal yapısı ortaya konan Yavaş Şehir (Cittaslow) akımı, kentlerde görülen sorunlara ilişkin önemli politikalar sunmaktadır. Çalışma ...

View more