Kırklareli University Institutional Repository

Welcome to Kırklareli University Institutional Repository

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Karataş, Fatih; Koyuncu, İsmail; Tuna, Murat; Alçın, Murat (3. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi, 2020-02-28)
  In this study, FPGA-based triangular, trapezoidal and generalized bell-shaped membership function units are designed for real-time Fuzzy Logic applications in accordance with the 32-bit IEEE-754-1985 floating-point number ...
 • Eyidiker, Uğur (Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), 2020-03-29)
  Batı birçok ideolojinin bu uygarlıkta çıkmasına zemin hazırlayan, toplumsal, iktisadi, siyasal ve kültürel değişkenlerle, birbirine koşut bir şekilde sürekli devinim ve değişim halindedir. Yaşanan değişim ve etkileşimle ...
 • SÖĞÜT, FATİH (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2020-03-28)
  Türkiye’de büyük şehirlere yaşanan iç göç ile pek çok sosyo-ekonomik problem ortaya çıkmıştır. Kent yaşamına uyum sağlamakta zorlanan geniş kitleler kendi kültürel yaşamlarını yaratarak kentin sosyo-ekonomik olarak ...
 • SÖĞÜT, Fatih (Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2020-03-19)
  Şiddet, en eski tarihlerden bu yana insanlığın ve kültürün bir parçasıdır. Kültürel bir olgu olarak değerlendirildiği için şiddettin sunumu resim, müzik, edebiyat ve sinema eserlerinde görülmektedir. Bu bağlamda bu ...
 • Güleç, Ömer Faruk; Bektaş, Tucan (XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, 2019-12-30)
  Karbon salınımlarının neden olduğu küresel ısınma ile ekosistemde telafisi mümkün olmayan büyük değişiklikler meydana gelmekte ve bu değişiklikleri önleme ve olumsuz etkilerden korunma maliyetlerinin ise oldukça yüksek ...

View more